Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
       
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          

Manylion sut i gysylltu gydar cr

Clyweliadau

Y maer cr yn ymarfer o 7pm i 9pm ar nos Iau yn Ysgol Howell, Llandaf, Caerdydd.

Rydym yn gr cymysg gyda chydig dros i 60 o aelodau.  Ein nd yw cyflawni perfformiadau o safon cerddorol uchel mewn lleoliadau da. Y mae yna naws cymdeithasol cryf yn y cr, ac mae ein pwyslais ar gael mwynhad a hwyl!

Bydd darpar gantorion yn derbyn croeso cynnes a cnt wahoddiad i ymuno gyda ni mewn ymarfer cyn derbyn clyweliad.

Cysylltwch gydan Ysgrifenyddes Aelodaeth Liz Ferrand.    E-bost ati

Gwahoddiadau ir cr i ganu mewn cyngherddau elusennol.

Yn ychwanegol i gyngherddau y mae yn eu hunan hyrwyddo, y maer cr wastad wedi bod yn barod i berfformio mewn digwyddiadau i godi arian sydd wedi eu trefnu gan elusennau. Dros y blynyddoedd y mae wedi helpu i godi degau o filoedd o bunoedd fel hyn. Os y byddech yn hoffi gwahodd y cr i ganu, yna cysylltwch gyda Rheolwr y Cr, Sian Jenkins. E-bost ati 

Gwefan y Cr    

Anfonwch unrhyw sylwadau am y wefan i Mike Pepper trwy e-bost