Cr Poliffonig Caerdydd

 

cartref cyngherddau i ddod cyngherddau diweddar hanes y cr staff cerdd cysylltiad

Manylion sut i gysylltu gydar cr

Clyweliadau

Y maer cr yn ymarfer o 7pm i 9pm ar nos Iau yn Ysgol Howell, Llandaf, Caerdydd.

Rydym yn gr cymysg gyda chydig dros i 60 o aelodau.  Ein nd yw cyflawni perfformiadau o safon cerddorol uchel mewn lleoliadau da. Y mae yna naws cymdeithasol cryf yn y cr, ac mae ein pwyslais ar gael mwynhad a hwyl!

Bydd darpar gantorion yn derbyn croeso cynnes a cnt wahoddiad i ymuno gyda ni mewn ymarfer cyn derbyn clyweliad.

Cysylltwch gydan Ysgrifenyddes Aelodaeth Liz Ferrand.    E-bost ati

Gwahoddiadau ir cr i ganu mewn cyngherddau elusennol.

Yn ychwanegol i gyngherddau y mae yn eu hunan hyrwyddo, y maer cr wastad wedi bod yn barod i berfformio mewn digwyddiadau i godi arian sydd wedi eu trefnu gan elusennau. Dros y blynyddoedd y mae wedi helpu i godi degau o filoedd o bunoedd fel hyn. Os y byddech yn hoffi gwahodd y cr i ganu, yna cysylltwch gyda Rheolwr y Cr, Roger Bradley.  E-bost ato.

Gwefan y Cr    

Anfonwch unrhyw sylwadau am y wefan i Mike Pepper trwy e-bost

  Cardiff Polyphonic Choir

Teliffon 123456789 neu anfonwch