Côr Poliffonig Caerdydd

 

cartref cyngherddau i ddod cyngherddau diweddar hanes y côr staff cerdd cysylltiad

Crynodeb byr o hanes y côr

Y mae Côr Polffonig Caerdydd, sydd bellach yn 53eg, yn ymfalchio yn ei hanes ac wedi body n llysgennad i Gerddoriaeth Cymreig ac wedi teithio i’r UD ar naw achlysur.   Y mae ei deithiau i Malta, Yr Eidal, Llydaw, Gwlad Belg, Denmarc a Dinas Prague wedi bod yn gyfrwng i ennill enwogrwydd rhyngwladol i’r côr.

Gartref, hefyd, y mae gan y Côr enw da.

Y mae wedi perfformio yn holl brif ganolfannau cerddorol Llundain. Y mae wedi gweithio  gyda llawer o gerddorfeydd mwyaf ein cyfnod, Y Ffilharmonia, Cerddorfa Symffoni Llundain, Cerddorfa Cenedlaethol y BBC yng Nghymru, Bároc Llundain, Chwaraewyr Mozart Llundain a’r Hallé.

Y mae hefyd wedi canu o dan faton Syr Colin Davies, Carl Davies, Syr Charles Groves, Richard Hickox, Syr Roger Norrington, Taaaki Otaka, Paavo Berlund, James Loughran a John Allldis.

Cafodd y Côr amlygrwydd yn ddiweddar mewn rhaglen deyrnged y BBC i Syr Colin Davies ac fe ddangoswyd dau “glip” ohono yn rihyrsio’r Côr ar gyfer perfformiad o’r Meseia yn 1981.

Dyma rhai o uchelbwyntiau digwyddiadau diweddaraf y Côr

2009   Symffoni Gorawl 1af Holst yng Nghynghgerddau Y Promenade yn Neuadd Albert gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol BBC Cymru.

2010   Gosperau Rachmaninov yn St Martin in the Fields, Llundain, Offeren Verdi gyda CCC a chyngerdd cyntaf yn Neuadd St George ym Mryste yn perfformio Petite Messe Solonnelle Rossini.

2011   perfformiad byw ar  Radio 3 o Romeo a Juliette gan Berlioz yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol BBC Cymru a perfformiad o’r Offeren yn G leiaf gan Vaughan Williams, perfformiad a werthwyd allan o Gosperau Rachmaninov yng Nghŵyl Gerdd Budleigh Salterton.  Daeth y flwyddyn i ben gyda pherfformiad o’r Meseia yn Neuadd Dewi Sant gyda ensemble baróc byd enwog Florilegium ac yna fel gwrtgyferbyniad ymddangosiad byw ar “The One Show ar BBC 1 ar Rhagfyr 23ain.

Gwelwyd ni’n cychwyn 2012 wrth ddychwelyd i St Martin in the Fields a dilynwyd hyn gyda pherfformiad o Ein Deutsches Requiem gan Berlioz yn y CBCDC. Yn yr Haf cafwyd cyngerdd a oedd yn cynnwys mwy o gerddoriaeth cyfoes gan George Shearing, Eric Whitacre, Will Todd, Gareth Glyn, Paul Maelor a Ward Swingle – cerddoriath gwych a oedd yn llawer o hwyl i wrando arno ac i’w ganu. Yn Tachwedd rhoddwyd perfformiad o Offeren Fauré ac Offeren Dwbl i Gór Dwbl gan Frank Martin.

2013   Cafodd ein perfformiad o Symffoni’r Gwanwyn gan Britten gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlathol y BBC yng Nghymru ganmoliaeth mawr ac adolygiadau ffafriol. Darllenwch adolygiad Stephen Walsh ar Artdesk, adolygiad 4 seren Rian Evans yn Y Guardian ac adolygiad 5 allan o 5 Peter Wagstaff yn y Western Mail. Y mae adolygiad Paul Corfield yn y “Seen and Heard International” yn disgrifio’r cyngerdd a’r perfformiad fel un eithriadol wych.

Dilynwyd hwn gyda pherfformiad o’r anhygoel Mass in Blue gan Will Todd yn y CBCDC. Unwaith eto cafwyd ymateb positif gan y gynulleidfa gwerthfawrogol. Rhannu llwyfan wedyn gyda chorau eraill am ddau gyngerdd  yn Neuadd Dewi Sant – Offeren Fauré gyda Owain Arwel Hughes a Carmina Burana, Orff gyda Philharmonia Caerdydd.  Rhoddodd ein cyngerdd haf yn Eglwys Sant German amlygrwydd i’r feiolynydd ifanc, talentog Simon Lovell Jones ac roedd hefyd yn cynnwys perfformiad o Liebeslieder Walzer gan Brahms.

2014   Cychwynnodd ein rhaglen o gyngherddau penblwydd 50 oed ym mis Tachwedd 2013 gyda pherfformiad cyntaf yng Nghymru o Offeren Gabriel Jackson. Fe roedd uchelbwyntiau’r flwyddyn heb amheuaeth yn cynnwys cynulleidfaoedd llawn i berfformiad o’r Offeren yn B leiaf yn Y Gadeirlan Llandaf, y Cyngerdd Dathliad a’r derbyniad yn y CBCDC ple cyflwynwyd perfformiad o ddau gyfansoddiad gan Huw Watkins i gofio’r achlysur (gyda diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Tŷ Cerdd, Y Loteri Cenedlaethol a Llywodraeth Y Cynhulliad.) ac yna Y Meseia yn Neuadd Dewi Sant ple cawsom gwmni Rebecca Evans a Mathew Brook  Cafodd eu perfformiadau yn y cyngerdd eu neilltuo am ganmoliaeth yn adolygiad Y Guardian.

2015  Yn Ebrill buom yn dathlu naw mlynedd o bartneriaeth gyda’n Harweinydd Neil Ferris, a oedd ar fin gadael, mewn cyngerdd a capela Esgyn Fry i’r Nefoedd ac yn cynnwys Offeren i Gôr Dwbl gan Frank Martin.  Gwelodd Mehefin ni’n croesawu David Young, ein harweinydd newydd, mewn cyngerdd a oedd yn cynnwys “Sprig of Thyme” gan John Rutter a “Songs and Sonnets” gan George Shearing.  Dilynwyd hwn gyda chyngerdd yng Nghoed Duon, cartref Huw Watkins, a pherfformiad o ganeuon a ysgrifennwyd gan Huw ar gyfer dathliad y Côr yn 50oed.  Yn Nhachwedd canwyd Offeren Durufflé yn Y Gadeirlan Llandaf gyda cherddorfa a’r delynores Bethan Semmens.  Daeth y flwyddyn i ben gyda Chyngerdd Carolau yn Eglwys Sant Ioan a codwyd dros i £700 i’r elusen “Meningitis Now.”

2016 Dyma'r flwyddyn cyntaf llawn i ni gydweithio  gyda'n harweinydd newydd David Young ac fe'i dathlwyd gyda chyfres o gyngherddau hynod lwyddiannus - tri ohonynt yn cefnogi codi arian tuag at Gymdeithas Alzheimer, Meningitis Now a'r elusennau a gefnogwyd gan Ŵyl Coed Nadolig Penygarth.  Derbyniodd ein perfformiadau yn y Proms Cymreig adolygiadau gwych;  "choral singing of the highest order" am ein cyfraniad i Offeren Verdi ac yna "truly sublime singing" am Berfformiad Byd Cyntaf o waith Paul Maelor The Shadows of War yn coffau 100 mlynedd ers y Rhyfel Somme a gafodd ei ddarlledu yn fyw ar Classic FM.    

 

  Cardiff Polyphonic Choir