Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
       
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          

Crynodeb byr o hanes y cr

Y mae Cr Polffonig Caerdydd, sydd bellach yn 54 fed, yn ymfalchio yn ei hanes ac wedi body n llysgennad i Gerddoriaeth Cymreig ac wedi teithio ir UD ar naw achlysur.   Y mae ei deithiau i Malta, Yr Eidal, Llydaw, Gwlad Belg, Denmarc a Dinas Prague wedi bod yn gyfrwng i ennill enwogrwydd rhyngwladol ir cr.

Gartref, hefyd, y mae gan y Cr enw da.

Y mae wedi perfformio yn holl brif ganolfannau cerddorol Llundain. Y mae wedi gweithio  gyda llawer o gerddorfeydd mwyaf ein cyfnod, Y Ffilharmonia, Cerddorfa Symffoni Llundain, Cerddorfa Cenedlaethol y BBC yng Nghymru, Broc Llundain, Chwaraewyr Mozart Llundain ar Hall.

Y mae hefyd wedi canu o dan faton Syr Colin Davies, Carl Davies, Syr Charles Groves, Richard Hickox, Syr Roger Norrington, Taaaki Otaka, Paavo Berlund, James Loughran a John Allldis.

Cafodd y Cr amlygrwydd yn ddiweddar mewn rhaglen deyrnged y BBC i Syr Colin Davies ac fe ddangoswyd dau glip ohono yn rihyrsior Cr ar gyfer perfformiad or Meseia yn 1981.

Dyma rhai o uchelbwyntiau digwyddiadau diweddaraf y Cr

2009   Symffoni Gorawl 1af Holst yng Nghynghgerddau Y Promenade yn Neuadd Albert gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol BBC Cymru.

2010   Gosperau Rachmaninov yn St Martin in the Fields, Llundain, Offeren Verdi gyda CCC a chyngerdd cyntaf yn Neuadd St George ym Mryste yn perfformio Petite Messe Solonnelle Rossini.

2011   perfformiad byw ar  Radio 3 o Romeo a Juliette gan Berlioz yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol BBC Cymru a perfformiad or Offeren yn G leiaf gan Vaughan Williams, perfformiad a werthwyd allan o Gosperau Rachmaninov yng Nghŵyl Gerdd Budleigh Salterton.  Daeth y flwyddyn i ben gyda pherfformiad or Meseia yn Neuadd Dewi Sant gyda ensemble barc byd enwog Florilegium ac yna fel gwrtgyferbyniad ymddangosiad byw ar The One Show ar BBC 1 ar Rhagfyr 23ain.

Gwelwyd nin cychwyn 2012 wrth ddychwelyd i St Martin in the Fields a dilynwyd hyn gyda pherfformiad o Ein Deutsches Requiem gan Berlioz yn y CBCDC. Yn yr Haf cafwyd cyngerdd a oedd yn cynnwys mwy o gerddoriaeth cyfoes gan George Shearing, Eric Whitacre, Will Todd, Gareth Glyn, Paul Maelor a Ward Swingle cerddoriath gwych a oedd yn llawer o hwyl i wrando arno ac iw ganu. Yn Tachwedd rhoddwyd perfformiad o Offeren Faur ac Offeren Dwbl i Gr Dwbl gan Frank Martin.

2013   Cafodd ein perfformiad o Symffonir Gwanwyn gan Britten gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlathol y BBC yng Nghymru ganmoliaeth mawr ac adolygiadau ffafriol. Darllenwch adolygiad Stephen Walsh ar Artdesk, adolygiad 4 seren Rian Evans yn Y Guardian ac adolygiad 5 allan o 5 Peter Wagstaff yn y Western Mail. Y mae adolygiad Paul Corfield yn y Seen and Heard International yn disgrifior cyngerdd ar perfformiad fel un eithriadol wych.

Dilynwyd hwn gyda pherfformiad or anhygoel Mass in Blue gan Will Todd yn y CBCDC. Unwaith eto cafwyd ymateb positif gan y gynulleidfa gwerthfawrogol. Rhannu llwyfan wedyn gyda chorau eraill am ddau gyngerdd  yn Neuadd Dewi Sant Offeren Faur gyda Owain Arwel Hughes a Carmina Burana, Orff gyda Philharmonia Caerdydd.  Rhoddodd ein cyngerdd haf yn Eglwys Sant German amlygrwydd ir feiolynydd ifanc, talentog Simon Lovell Jones ac roedd hefyd yn cynnwys perfformiad o Liebeslieder Walzer gan Brahms.

2014   Cychwynnodd ein rhaglen o gyngherddau penblwydd 50 oed ym mis Tachwedd 2013 gyda pherfformiad cyntaf yng Nghymru o Offeren Gabriel Jackson. Fe roedd uchelbwyntiaur flwyddyn heb amheuaeth yn cynnwys cynulleidfaoedd llawn i berfformiad or Offeren yn B leiaf yn Y Gadeirlan Llandaf, y Cyngerdd Dathliad ar derbyniad yn y CBCDC ple cyflwynwyd perfformiad o ddau gyfansoddiad gan Huw Watkins i gofior achlysur (gyda diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Tŷ Cerdd, Y Loteri Cenedlaethol a Llywodraeth Y Cynhulliad.) ac yna Y Meseia yn Neuadd Dewi Sant ple cawsom gwmni Rebecca Evans a Mathew Brook  Cafodd eu perfformiadau yn y cyngerdd eu neilltuo am ganmoliaeth yn adolygiad Y Guardian.

2015  Yn Ebrill buom yn dathlu naw mlynedd o bartneriaeth gydan Harweinydd Neil Ferris, a oedd ar fin gadael, mewn cyngerdd a capela Esgyn Fry ir Nefoedd ac yn cynnwys Offeren i Gr Dwbl gan Frank Martin.  Gwelodd Mehefin nin croesawu David Young, ein harweinydd newydd, mewn cyngerdd a oedd yn cynnwys Sprig of Thyme gan John Rutter a Songs and Sonnets gan George Shearing.  Dilynwyd hwn gyda chyngerdd yng Nghoed Duon, cartref Huw Watkins, a pherfformiad o ganeuon a ysgrifennwyd gan Huw ar gyfer dathliad y Cr yn 50oed.  Yn Nhachwedd canwyd Offeren Duruffl yn Y Gadeirlan Llandaf gyda cherddorfa ar delynores Bethan Semmens.  Daeth y flwyddyn i ben gyda Chyngerdd Carolau yn Eglwys Sant Ioan a codwyd dros i 700 ir elusen Meningitis Now.

2016 Dyma'r flwyddyn cyntaf llawn i ni gydweithio  gyda'n harweinydd newydd David Young ac fe'i dathlwyd gyda chyfres o gyngherddau hynod lwyddiannus - tri ohonynt yn cefnogi codi arian tuag at Gymdeithas Alzheimer, Meningitis Now a'r elusennau a gefnogwyd gan Ŵyl Coed Nadolig Penygarth.  Derbyniodd ein perfformiadau yn y Proms Cymreig adolygiadau gwych;  "choral singing of the highest order" am ein cyfraniad i Offeren Verdi ac yna "truly sublime singing" am Berfformiad Byd Cyntaf o waith Paul Maelor The Shadows of War yn coffau 100 mlynedd ers y Rhyfel Somme a gafodd ei ddarlledu yn fyw ar Classic FM.    

2017  Blwyddyn oedd hon pryd y buom yn cydweithio gyda llawer o gorau eraill mewn cyngherddau bendigedig. Heb os, yr uchelbwyntiau oedd perfformiadau gyda Cantorion Yr Ardwyn o Nawfed Symffoni Beethoven gyda Cherddorfa Philharmonic Dresden o dan arweiniad Michael Sanderling yn Neuadd Cadogan ac  yn Neuadd Dewi Sant.  Yna ym Mehefin cyngerdd gyda Cordydd a'r Ardwyn o dan arweinyddiaeth Eric Whitacre a perfformiad o Freuddwyd Gerontius yn Yr Eglwys Gadeiriol Lichfield gyda Cymdeithas Gorawl Stafford.  I gloi y flwyddyn mewn steil go iawn ac  i Neuadd Dewi Sant orlawn, perfformiad a gafodd gymeradwyaeth enfawr o'r Meseia gyda ensemble offerynol baroque Rejouissance a'r unawdwyr Sarah Tynan, William Towers, Joshua Ellicott a Matthew Brook.