Cardiff Polyphonic Choir - what's on in Cardiff

Noddwyr:  Rebecca Evans a Syr Bryn Terfel  

      Cyfarwyddwr:  David Young

 

 

 

........dewch i un or ymarferiadau?Diddordeb mewn ymuno? Holwch am glyweliad?

Dilynwch ni ar Trydar! @the_polys

Hoffwch ni ar Gweplyfr


Diolchiadau mawr i'r gynulleidfa yn Neuadd Dewi Sant ar Nos Sadwrn Rhagfyr 9fed.  Roedd cael cynulleidfa fawr a gwerthfawrogol yn ei gwneud hi yn noson arbennig i'r cr, yr unawdwyr a'n harweinydd David Young.


Ceisiwch ymuno gyda ni yn Eglwys Sant German gyda'i acwstig bendigedig i wrando ar y gerddoriaeth hyfryd yma.   https://www.youtube.com/watch?v=dbczcKGgcwM yn cynnig blas.

Dyma fanylion y rhaglen llawn.

Tallis  Galarnad Jeremeia

Łukaszewski  Dau Fotet Y Grawys

interval

Byrd  Ne Irascaris

Bach J.S. Komm, Jesu, Komm

MacMillan  Miserere

   BOOK NOW

 

Tickets [12 for adults - 6 for students/ school children] may be purchased

online from Ticketsource (with no booking fee) or

from choristers or

on the door on the evening of the concert


Nodyn i'ch dyddiadur.  Bydd Y Cr yn perfformio Gosperau Monteverdi yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar nos Sadwrn Tachwedd 17eg  gyda'r ensemble offerynol hynafol Rejouissance.  Manylion yr unawdwyr i'w gadarnhau.


Dyma'r cyswllt i'r adolygiadau o'r cyngherddau ar Fawrth 31ain ac Ebrill 1af ar y cyd gyda Cantorion Ardwyn ac yn ymuno gyda Cherddorfa Ffilharmonig Dresden (arweinydd Michael Sanderling) i ganu 9fed Symffoni Beethoven.


Gwybodaeth am gyngherddau corawl yng Nghaerdydd   

Cyfnewidfa Gwybodaeth Gorawl Caerdydd

 C