Cardiff Polyphonic Choir - what's on in Cardiff

Noddwyr:  Rebecca Evans a Syr Bryn Terfel  

      Cyfarwyddwr:  David Young

  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
       
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
 

........dewch i un or ymarferiadau?Diddordeb mewn ymuno? Holwch am glyweliad?

Dilynwch ni ar Trydar! @the_polys

Hoffwch ni ar Gweplyfr


Diolchiadau mawr i'r gynulleidfa yn Neuadd Dewi Sant ar Nos Sadwrn Rhagfyr 9fed.  Roedd cael cynulleidfa fawr a gwerthfawrogol yn ei gwneud hi yn noson arbennig i'r cr, yr unawdwyr a'n harweinydd David Young.


Ceisiwch ymuno gyda ni yn Eglwys Sant German gyda'i acwstig bendigedig i wrando ar y gerddoriaeth hyfryd yma. 

  https://www.youtube.com/watch?v=dbczcKGgcwM yn cynnig blas.

Dyma fanylion y rhaglen llawn.

Tallis  Galarnad Jeremeia

Łukaszewski  Dau Fotet Y Grawys

egwyl

Byrd  Ne Irascaris

Bach J.S. Komm, Jesu, Komm

MacMillan  Miserere

   BOOK NOW

Tocynnau (oedolion 12 - myfyrwyr / disgyblion ysgol 6)

ar werth ar linnell gwefan Ticketsource (ni godi'r ffi) neu

gan aelodau o'r cr neu

 wrth y drws ar noson y cyngerdd

 


Awaiting translation

Two future concerts

 

TICKETS 10 (5 for students) are available on line at Tickets Source (no booking fee)

  BOOK NOW

 

Nodyn i'ch dyddiadur.  Bydd Y Cr yn perfformio Gosperau Monteverdi yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar nos Sadwrn Tachwedd 17eg  gyda'r ensemble offerynol hynafol Rejouissance.  Manylion yr unawdwyr i'w gadarnhau.

AWAITING TRANSLATION The towering masterpiece of the late Renaissance early Baroque, Claudio Monteverdis Vespers of 1610 was the most ambitious work of sacred music until Bachs great oratorios more than a century later. It expresses the pageantry of grand Venetian style and the intimacy of solo serenade in a striking assimilation of both old and new styles. This creates an astonishing variety of modern music superimposed upon an old-style cantus firmus technique. The two styles are reconciled with breath-taking beauty, and the technique allows Monteverdi to build an enormous structure that surpasses anything his contemporaries were able to achieve. No other surviving work from the time is written on such a scale.

It has long been an ambition of the Choir to perform this in the beautiful setting of Llandaff Cathedral

 Tickets will go on sale soon via Ticketsource 


Dyma'r cyswllt i'r adolygiadau o'r cyngherddau ar Fawrth 31ain ac Ebrill 1af ar y cyd gyda Cantorion Ardwyn ac yn ymuno gyda Cherddorfa Ffilharmonig Dresden (arweinydd Michael Sanderling) i ganu 9fed Symffoni Beethoven.


Gwybodaeth am gyngherddau corawl yng Nghaerdydd   

Cyfnewidfa Gwybodaeth Gorawl Caerdydd

 C