Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
       
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          

David Young: Cyfarwyddwr Cerdd

Y mae David yn arweinydd sy'n gweithio iddo fo ei hun ar amrediad amrywiol o brojectau ar draws y DU.  Yn ogystal a'i waith gyda Chôr Poliffonig Caerdydd y mae yn Gyfarwyddwr Corawl yn Ysgol Yehudi Menuhin, yn Gyfarwyddwr Cerdd gyda Chymdeithas Gorawl Stafford ac ar hyn o bryd yn dal Brawdoliaeth Alexander Gibson gyda Cherddorfa Cenedlaethol Brenhinol yr Alban.  Y mae hefyd yn gweithio'n rheolaidd gyda chorws yr RSNO.  Yn ddiweddar y mae wedi ei benodi'n Gyfarwyddwr Côr Bach yn Reading a hefyd yn Gyfarwyddwr Cerdd Dros Dro gyda Chorws Gŵyl Southend.

Astudiodd David ym Mhrifysgol Manceinion a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.  Y mae ei waith diweddar fel arweinydd gwadd yn cynnwys Corws Y Coleg Cerdd Brenhinol, Y Côr Siambr Newydd yn Llundain a nifer o gymdeithasau corawl erall yn Ne Lloegr.  Y mae hefyd wedi arwain Côr Yr Oriel Genedlaethol a Lleisiau St Martin mewn perfformiadau yn Llundain.  Yn ddiweddar y mae wedi darlledu ar y radio gyda'r Polys ac yn ystod ei gyfnod ym Manceinion wedi gweithio'n eang gyda'r Hallé a hynny yn cynnwys paratoi nifer o aelodau Côr Siambr Y Brifysgol ar gyfer rhan gyda Chôr a Cherddorfa'r Hallé mewn perfformiad o Die Meistersinger von Nuremberg gan Wagner o dan arweinyddiaeth Syr Mark Elder.  Y mae wedi paratoi corau ar gyfer Justin Doyle (Offeren Brahms), James Burton (Gwledd Belshasar gan Walton) ac Owain Arwel Hughes (Offeren Verdi a'r Planedau gan Holst) a hefyd wedi bod yn Gorws Feistr Dros Dro gyda'r RSNO.

Mae David yn byw yn Ne Llundain a hefyd yn parhau i weithio fel canwr proffesiynol, yn mwynhau chwaraeon (yn enwedig peldroed) a criced, yn ymgymryd â llawer o gerddoriaeth amrywiol, y celfyddydau gweledol a llenyddiaeth ac y mae wastad yn cael ei ysbrydoli gyda grym y celfyddyd i gyfoethogi ac i greu diddordeb a her.


David Geoffrey Thomas: Cyfeilydd

Astudiodd David yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, lle ennillodd wobrau fel organydd ac arweinydd. Mae’n Is Gyfarwyddwr Cerddoriaeth ac yn Hyfforddwr Personol yng Ngholeg Chweched Dosbarth Howells, Llandâf ac hefyd yn Gyfarwyddwr Côr Plwyf y Gadeirlan. Mae’n Gyfarwyddwr o ‘Cantores Landavenses’ ac wedi ei harwain yng Nghaerwrangon, Exeter,Caersallog, Ely, Wells, Truro, Cadeirlan Sant Paul, ac Abaty San Steffan. Mae David wedi cyflwyno rhaglenni o gerddoriaeth i’r BBC ac i radio annibynnol. Mae’n Llywydd Cymdeithas Organyddion De Ddwyrain Cymru, ac mae llawer o ofyn amdano fel cyfeilydd ac organydd i gorau dros De Cymru gyfan ac fel perfformiwr wrth yr organ.


Alison Ling:  Hyfforddwraig Llais

Cyn ei dychweliad diweddar yn ôl i Gymru fe roedd Alison wedi bod yn athrawes canu adnabyddus yn Berkshire gyda phrofiad dysgu am dros i 20 mlynedd ac mae yn aelod gweithgar o Gymdeithas Athrawon Canu.  Y mae dysgu Alison yn cwmpasu amrediad eang o oedrannau gyda phwyslais ar dechneg, cymorth i bob myfyriwr i ddeall anatomi llais ac offeryn ei hunan mewn dull manwl gan felly ganiatau i bob llais ddatblygu ei sain unigryw.  Hyfforddwyd Alison yn Y Coleg Cerdd Brenhinol ac y mae wedi gweithio yn broffesiynol o amgylch y De Ddwyrain ac i Radio BBC.  Y mae ar hyn o bryd yn dysgu yn Y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.