Cr Poliffonig Caerdydd

 

cartref cyngherddau i ddod cyngherddau diweddar hanes y cr staff cerdd cysylltiad
 
David Young: Cyfarwyddwr Cerdd    
 

Y mae David yn arweinydd sy'n gweithio iddo fo ei hun ar amrediad amrywiol o brojectau ar draws y DU.  Yn ogystal a'i waith gyda Chr Poliffonig Caerdydd y mae yn Gyfarwyddwr Corawl yn Ysgol Yehudi Menuhin, yn Gyfarwyddwr Cerdd gyda Chymdeithas Gorawl Stafford ac ar hyn o bryd yn dal Brawdoliaeth Alexander Gibson gyda Cherddorfa Cenedlaethol Brenhinol yr Alban.  Y mae hefyd yn gweithio'n rheolaidd gyda chorws yr RSNO.  Yn ddiweddar y mae wedi ei benodi'n Gyfarwyddwr Cr Bach yn Reading a hefyd yn Gyfarwyddwr Cerdd Dros Dro gyda Chorws Gŵyl Southend.

Astudiodd David ym Mhrifysgol Manceinion a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.  Y mae ei waith diweddar fel arweinydd gwadd yn cynnwys Corws Y Coleg Cerdd Brenhinol, Y Cr Siambr Newydd yn Llundain a nifer o gymdeithasau corawl erall yn Ne Lloegr.  Y mae hefyd wedi arwain Cr Yr Oriel Genedlaethol a Lleisiau St Martin mewn perfformiadau yn Llundain.  Yn ddiweddar y mae wedi darlledu ar y radio gyda'r Polys ac yn ystod ei gyfnod ym Manceinion wedi gweithio'n eang gyda'r Hall a hynny yn cynnwys paratoi nifer o aelodau Cr Siambr Y Brifysgol ar gyfer rhan gyda Chr a Cherddorfa'r Hall mewn perfformiad o Die Meistersinger von Nuremberg gan Wagner o dan arweinyddiaeth Syr Mark Elder.  Y mae wedi paratoi corau ar gyfer Justin Doyle (Offeren Brahms), James Burton (Gwledd Belshasar gan Walton) ac Owain Arwel Hughes (Offeren Verdi a'r Planedau gan Holst) a hefyd wedi bod yn Gorws Feistr Dros Dro gyda'r RSNO.

Mae David yn byw yn Ne Llundain a hefyd yn parhau i weithio fel canwr proffesiynol, yn mwynhau chwaraeon (yn enwedig peldroed) a criced, yn ymgymryd llawer o gerddoriaeth amrywiol, y celfyddydau gweledol a llenyddiaeth ac y mae wastad yn cael ei ysbrydoli gyda grym y celfyddyd i gyfoethogi ac i greu diddordeb a her.


David Geoffrey Thomas: Cyfeilydd    
 

Astudiodd David yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, lle ennillodd wobrau fel organydd ac arweinydd. Maen Is Gyfarwyddwr Cerddoriaeth ac yn Hyfforddwr Personol yng Ngholeg Chweched Dosbarth Howells, Llandf ac hefyd yn Gyfarwyddwr Cr Plwyf y Gadeirlan. Maen Gyfarwyddwr o Cantores Landavenses ac wedi ei harwain yng Nghaerwrangon, Exeter,Caersallog, Ely, Wells, Truro, Cadeirlan Sant Paul, ac Abaty San Steffan. Mae David wedi cyflwyno rhaglenni o gerddoriaeth ir BBC ac i radio annibynnol. Maen Llywydd Cymdeithas Organyddion De Ddwyrain Cymru, ac mae llawer o ofyn amdano fel cyfeilydd ac organydd i gorau dros De Cymru gyfan ac fel perfformiwr wrth yr organ.


Alison Ling:  Hyfforddwraig Llais    

 

Cyn ei dychweliad diweddar yn l i Gymru fe roedd Alison wedi bod yn athrawes canu adnabyddus yn Berkshire gyda phrofiad dysgu am dros i 20 mlynedd ac mae yn aelod gweithgar o Gymdeithas Athrawon Canu.  Y mae dysgu Alison yn cwmpasu amrediad eang o oedrannau gyda phwyslais ar dechneg, cymorth i bob myfyriwr i ddeall anatomi llais ac offeryn ei hunan mewn dull manwl gan felly ganiatau i bob llais ddatblygu ei sain unigryw.  Hyfforddwyd Alison yn Y Coleg Cerdd Brenhinol ac y mae wedi gweithio yn broffesiynol o amgylch y De Ddwyrain ac i Radio BBC.  Y mae ar hyn o bryd yn dysgu yn Y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Dilynwch y cyswllt yma i ymweld Gwefan


 Cardiff Polyphonic Choir