Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
       
  Cardiff Polyphonic Choir, Cardiff Choir, cardiff choirs, Welsh Choirs, polyphonic music, what's on cardiff, whats on cardiff, live music cardiff, concerts in cardiff, concerts, cardiff          
.
 Cyngherddau 2017
Dydd Gwener Mawrth 31ain Symffoni Gorawl Beethoven gyda Cherddorfa Ffilharmonig Dresden yn Neuadd Cadogan
Dydd Sadwrn Ebrill 1af Symffoni Gorawl Beethoven gyda Cherddorfa Ffilharmonig Dresden a Neuadd Dewi Sant
Dydd Sul Chwefror 26ain "Sunday Worship"  Radio 4 yn fyw o Eglwys Undebol Dewi Sant, Pontypridd
Dydd Gwener Mehefin 2ail Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant gyda Cherddorfa Ffilharmonig Frenhinol (arweinydd Eric Whitacre) (with Côrdydd and Ardwyn)
Dydd Sadwrn Mehefin 17eg Breuddwyd Gerontiws Elgar Eglwys Gadeiriol Lichfield
Dydd Sadwrn Medi 16eg Cyngerdd ar y cyd gyda chor o'r Iseldiroedd - "Voix Jolies" a'i harweinydd Klaas - Jan de Groot yn Eglwys Sant German yn Treadda
Dydd Sadwrn Rhagfyr 9fed Meseia Handel Neuadd Dewi Sant

 

 Cyngherddau 2016
Dydd Sadwrn Ebrill 16eg "Poliffoni" gyda cherddoriaeth gan J.S. Bach, Byrd, Brahms, Palestrina, Rheinberger, Mahler yn Eglwys Y Bedyddwyr Bethany, Heol Llanishen Fach, Rhiwbeina, Caerdydd  CF14 6LA
Dydd Mercher Mai 11eg Cyngerdd y Gwanwyn yng nghwmni Côr Poliffonig Caerdydd  er budd Cymdeithas Alzheimer De Cymru - Eglwys Canol y Ddinas
Dydd Sul Mehefin 19eg am 2.45pm.  "Danteithion Yr Haf."  Parti a Chyngerdd - rhaglen hwyliog o gerddoriaeth, theatr, barddoniaeth a chomedi.  Adloniant a lluniaeth (te a chacennau) gan aelodau'r côr.

Dydd Sadwrn Gorffennaf 16eg

Offeren Verdi - Proms Cymreig - Neuadd Dewi Sant - Côr Poliffonig Caerdydd, Cantorion Ardwyn, Cymdeithas Gorawl Llandaf gyda Cherddorfa Cwmni Opera Cymru.
Dydd Mawrth Gorffennaf 19eg Y Planedau / Cysgodion Rhyfel -  Proms Cymreig - Neuadd Dewi Sant - Côr Poliffonig Caerdydd, Cantorion Ardwyn, Côr Gwragedd Milwrol a Cherddorfa Brenhinol Ffilharmonig Lerpwl.
Dydd Sul Tachwedd 6ed am 3.30pm.  Cyngerdd ar y cyd gyda Komitas -  Côr Armenaidd o Lundain - Eglwys Sant German, Glanadda, Caerdydd.
Dydd Sul Rhagfyr 11eg Tangnefedd ar y Ddaear - y digwyddiad olaf o Wyl Goeden Nadolig Penygarth

 

 Cyngherddau 2015
Dydd Sadwrn Ebrill 25ain “Esgyn fry i’r Nefoedd!” rhaglen yn cynnwys Offeren Herbert Howells, Offeren i gôr dwbl gan Frank Martin, Faire is the Heaven gan William Harris a dau waith a gomisiynwyd i Huw Watkins gan y côr. Eglwys Sant German. Treadda. Caerdydd
Nos Sadwrn Mehefin 27ain “The Sprig of Thyme” gan John Rutter a “Songs and Sonnets” gan George Shearing – Eglwys Sant Martin, Y Rhath.
Nos Iau Hydref  22ain Huw Watkins Concert – Eglwys Santes Margaret, Coed Duon.
Tachwedd 20fed at 8pm Offeren Duruflé – Llandaff Cathedral
Prynhawn Sul Rhagfyr 13eg  at 4 pm Cyngerdd Nadolig - Eglwys Sant John, Yr Ais, Caerdydd.

 

 Cyngherddau 2014
 Dydd Sadwrn Mawrh 8fed Gwledd Belsassar gan William Walton gyda Chymdeithas Gorawl Wimbledon Yn Eglwys Gadeiriol Guildford
 Dydd Sadwrn Mai 17eg Offeren yn B leiaf gan Bach gyda cherddorfa baróc Réjouissance yn Eglwys Gadeiriol Llandaf
 Dydd Sadwrn Gorffennaf 12fed    Offeren y Plant gan John Rutter - Eglwys Fethodist Wesley, Crescent Road, Caerffili gyda Chôr Plant Caerffili
 Dydd Sadwrn Tachwedd 15fed      Cyngerdd Penblwydd yn 50 i gynnwys gwaith gan Huw Watkins wedi ei gomisiynu gan y Côr – Neuadd Dora Stoutzker
 Dydd Sul Rhagfyr 14eg

Y Meseia Handel – Neuadd Dewi Sant

 

 Cyngherddau 2013
 Dydd Gwener Ionawr 25ain Simffoni’r Gwanwyn – Neuadd Dewi Sant gyda Cherddorfa a Chorws BBC Cymru
 Dydd Gwener Ebrill 12fed “Mass in Blue” Will Todd, Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 Dydd Iau Mai 16eg    “Gweithiau Corawl Mawrion” yn cynnwys Requiem Faure – Neuadd Dewi Sant gyda Owain Arwel Hughes a Chantorion Ardwyn. 
 Dydd Sadwrn Mehefin 22ain     "Caneuon a Dawnsfeydd" yn cynnwys Liebeslieder Walzer gan Brahms a datganiad gan y feiolinydd ifanc Cymreig anhygoel Charlie Lovell Jones - Eglwys Sant German, Adamstown
 Dydd Sadwrn Gorffennaf 6ed   

Carmina Burana – Neuadd Dewi Sant – gyda Cherddorfa Ffilharmonig Caerdydd a Chorau Unedig.

 Dydd Sadwrn Hydref 26ain –  29ain

Taith i Malta
 Dydd Sadwrn Tachwedd 23ain

The Soul Immortal - Gabriel Jackson's Requiem -  Eglwys Sant German, Treadda.

 Dydd Sul Rhagfyr 15fed

Nadolig Aur - Gloria Rutter - Cyngerdd ar y cyd gyda Chantorion Ardwyn i gychwyn dathliadau penblwydd50 oed y ddau gôr – Neuadd Gyngerdd y Brifysgol – Corbett Road.

 

Cyngherddau 2012

Dydd Gwener Chwefror 10fed Gwylnos Rachmaninov - St Martin in the Fields, Trafalgar Square
Dydd Gwener Ebrill 20fed Ein Deutsches Requiem,  Brahms. Neuadd  Dora Stoutzker – Coleg Brenhinol Cerdd a Drama gyda Elizabeth Donovan ac Andrew Ashwin.
Dydd Sadwrn Mehefin 30fed O’r Fath Beraidd Sain - Eglwys Dewi Sant, St Andrew's Crescent, Caerdydd CF10 3DB
Dydd Sul Tachwedd 4ydd Cysylltiadau Ffrengig yn cynnwys Requiem Fauré ac Offeren gan Frank Martin yn Eglwys Sant German, Adamstown, Caerdydd.
Dydd Iau, Rhagfyr 13eg Cyngerdd Nadolig er budd Cynorthwydd Athro i gefnogi ysgol yn Lusaka, Zambia – Eglwys Yr Holl Saint, Heol y Felin, Rhiwbeina

 

Cyngherddau 2011

Dydd Gwener Ebrill 15fed Roméo et Juliette gan Berlioz – Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gyda Cherddorfa a Chôr Cenedlaethol Cymru y BBC - BBC Radio 3
Mai 28ain i Mehefin 1af  Taith i Rovigio yn yr Eidal
Dydd Sul Mehefin 19fed BBC Radio 4 - Gwasanaeth Dydd Sul
Dydd Sadwrn Mehefin 25ain “Y Nefoedd Newydd”  -  Offeren yn G Leiaf gan Vaughan Williams yn Eglwys Sant Augustine Penygarth.
Dydd Sadwrn Gorffennaf 23ain Gosperau Rachmaninov - Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Budleigh Salterton
Dydd Sul Tachwedd 6ed "In Excelsis" Cyngerdd ar y cyd gyda Ensemble Prês y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama yn Eglwys Sant German, Adamstown, Caerdydd
Dydd Sul Rhagfyr 4ydd Meseia Handel  -  Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gyda Florilegium
Dydd Iau Rhagfyr 8fed Cyngerdd Carolau i gefnogi Alzheimer's Society
Dydd Gwener Rhagfyr 23ain Y One Show ar BBC1

 

Cyngherddau 2010

Dydd Gwener Chwefror 26ain        

Gwylnos Rachmaninov - St Martin in the Fields, Trafalgar Square

Sadwrn 15ed Mai Gwylnos Rachmaninov yn Eglwys Awstin Sant, Penarth
Sadwrn 19eg Mehefin Cyngerdd yn Eglwys Dewi Sant, Castell-nedd
Sadwrn 18eg Gorffennaf Neuadd Dewi Sant, Caerdydd  – Proms Cymru – Offeren Verdi
Sadwrn 30ain Hydref Messe Solennelle gan Rossini – Eglwys Sant Siôr, Brandon Hill, Bryste
Sul 5ed Rhagfyr (3.00pm) Cyngerdd Carolau i gefnogi Canolfan Therapi Plant Bobath Cymru – Eglwys St German, Adamsdown
Nos Iau 9ed Rhagfyr Cyngerdd Carolau i gefnogi Ymchwil Canser Cymru – Eglwys Bethany Y Bedyddwyr, Heol Llanishen Fach, Rhiwbeina

 

Cyngherddau 2009

Dydd Sadwrn Mawrth 28ain

Yr Eglwys Gadeiriol Llandaf-  Jesu, meine Freude Mendelssohn, a Hear my Prayer;   "Paukenmasse" Haydn; ar  Ancient Airs and Dances- Suite III gan Respighi

Dydd Iau Ebrill 2ail

Neuadd Goffa Llysfaen – Cyngerdd elusennol i gefnogi Apêl Dyngarol Belarus

Dydd Sadwrn Mai 16eg

Gwestion i Eglwys Y Santes Fargaret yng Nghoed Duon

Mai 23ain – 26ain

Taith i Bruges

Dydd Sadwrn Mehefin 27ain

Gwestion i Eglwys Sant Michael yn Abertyleri 

Dydd Sul Gorffennaf 19eg

Neuadd Dewi Sant- Prom Corawl Cymreig - Dewi Sant gan Arwel Hughes

Dydd Sadwrn Tachwedd 7fed

Priordy Llanllieni – Cerddoriaeth gyda thema coffa gan  Lewis, Purcell, Tavener a Lauridsen

Dydd Iau Rhagfyr 3ydd

Eglwys Sant Isian, Llanisien, Seremoni Carolau er budd “Hope and Aid Direct “

Dydd Sul Rhagfyr 6ed

Cyngerdd Carolau Y Nadolig – Eglwys Sant German yn Sblot er budd Fairbridge Cymru

Dydd Sul Rhagfyr 13eg

Radio 4 BBC – Addoliad Dydd Sul yn Eglwys Sant Arfan, Caerwent

 

Cyngherddau 2008

Dydd Sul Chwefror 3ydd

Gwasanaeth Boreol Radio 4 y BBC , Eglwys Sant Luc Treganna  

Sadwrn Mawrth 1af Karl Jenkins: Y Gŵr Arfog: Offeren Heddwch – Cyngerdd Gŵyl Dewi gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC a Chorws Cenedlaethol Cymru y BBC yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Dydd Iau Ebrill 10fedl Recordiad BBC Radio 2 ar gyfer “Hanner Awr Dydd Sul”
Dydd Sadwrn Ebrill 26ain Offeren Verdi   gyda Chôr Epworth yn Eglwys Gadeiriol Guildford
Dydd Gwener Mai 9fed Offeren Fauré   Capel Ebeneser, Heol Siarl, Caerdydd
Dydd Gwener Mai 16eg "Cant de les estrelles"  Granados.  Neuadd Y Frenhines Elisabeth:  Carlos Fernández Aransay 
Dydd Gwener Mehefin 27ain Gŵyl Lydney  - Eglwys Y Santes Fair,  Lydney
Dydd Sadwrn Gorffennaf 19eg “Eleias”  Proms Cymreig -  gyda Bryn Terfel a Rebecca Evans
Dydd Sul Tachwedd 9fed Bach,  Buxtehude,  Schütz  a  Monteverdi: Eglwys Sant German,  Caerdydd
Dydd Iau Rhagfyr 4ydd Cyngerdd Carolau Tŷ Hafan  -  Eglwys Gadeiriol Llandaf
Dydd Sul Rhagfyr 14eg Messiah – Neuadd Dewi Sant Caerdydd gyda Elizabeth Watts, Tim Mead, Ben Johnson  a Jacques Imbrailo    

 

Cyngherddau 2007

Dydd Sadwrn Mawrth 24ain Offeren yn E leiaf,  Bruckner, hefyd perfformiad cyntaf Cymreig o  "The Deciduous Cross" gosodiad o gerddi  R S Thomas gan Paul Spicer. Y Gadeirlan Llandaf.
Mai 25ain - Mai 28ain Taith Y Côr i Amsterdam
Dydd Sul Mehefin 24ain "Songs of Love & Life"  gyda Amy Pedwell (mezzo soprano): Rhaglen o ganeuon yn cynnwys trefniadau I’r côr o bedair cân werin Gymreig gan William Mathias a cylch o ganeuon Negroaidd gan Rutter "Feel the Spirit" : Neuadd Y Brifysgol, Corbett Road, Caerdydd
Dydd Gwener Mehefin 29ain Gŵyl Lydney  -Eglwys Y Santes Fair,  Lydney
Dydd Sadwrn Gorffennaf 21ain Proms Cymreig -  Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Dydd Sadwrn Hydref 27ain Gŵyl o Anthemau:  "Lo, the Full Final Sacrifice" gan Finzind a   "Let  the People Praise Thee" gan Mathias - Eglwys Sant Pedr, Y Rhath
Dydd Iau Rhagfyr 6ed Cyngerdd  CarolauTŷ Hafan  - Y Gadeirlan Llandaf

  

Cyngherddau 2006

Dydd Sul Ebrill 9fed “German Requiem” Brahms gyda Côr Bach Abertawe yn Neuadd Y Brangwyn Abertawe
Dydd Sadwrn Mehefin 10fed “War Requiem” Britten [Darllediad Radio 3 ] gyda Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymru  yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Dydd Gwener Mehefin 30ain Gŵyl Lydney  - Eglwys Y Santes Fair,  Lydney – gyda gweithiau gan Mathias, Britten, Lauridsen
Dydd Sadwrn Gorffennaf 22ain  Offeren Mozart, Proms Cymreig, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gyda Chwaraewyr Mozart Llundain a Chantorion Yr Ardwyn
Dydd Sadwrn Hydref 21ain "O Palestrina at Pizzetti"  Eglwys Gadeiriol Y Pabyddion, Heol Siarl, Caerdyyd
Dydd Sul Rhagfyr 3ydd Messiah,  Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gyda Rebecca Evans,  Christopher Ainslie,  Andrew Staples,  Robert Davies a  Chwaraewyr Siambr Cymreig
Dydd Iau Rhagfyr 7fed Cyngerdd Carolau Y Nadolig i gefnogi Tŷ Hafan, Y Gadeirlan, Llandaf Caerdydd

 

Cyngherddau 2005

Dydd Mawrth Mawrth 1af Cyngerdd Gŵyl Dewi [Darllediad Radio 3 ], “Gloria” Walton  gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Y BBC Cymru yn Neuadd Dewi Sant
Dydd Sadwrn Ebrill 30ain Y Tabernacle Machynlleth mewn cydweithrediad â Chymdeithas Abbeyfield
Dydd Sadwrn Mai 14eg Vivat Vivaldi!  Neuadd Y Brangwyn gyda Chôr Bach Abertawe
Dydd Sadwrn Gorffennaf 16eg Neuadd Dewi Sant Caerdydd. PROMS Cymreig. Breuddwyd Gerontiws
Dydd Sadwrn Gorffennaf 21ain TOSCA:   Proms Cymreig  Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gyda Bryn Terfel a Dennis O'Neill
Dydd Sul Tachwedd 6ed Eglwys “All Saints” Porthcawl -  "The Wings of a Dove" a rhaglen o gerddoriaeth gan Mendelssohn
Dydd Sadwrn Tachwedd 26ain Cyngerdd Canmlwyddiant Caerdydd, Neuadd Dewi Sant gyda Rebecca Evans  a Owain Arwel Hughes
Dydd Iau Rhagfyr 8fed Cyngerdd Carolau i gefnogi Tŷ Hafan
Dydd Sadwrn Rhagfyr 17eg Messiah, Neuadd Y Brangwyn, Abertawe

 

 Dydd Sul Rhagfyr 8fed 2004

Messiah – Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gyda Emma Kirkby, William Towers, Andrew Kennedy a Christopher Dixon.  Dilynwch y cyswllt yma am adroddiad Y Guardian