Cyfarwyddwr Cerdd

  /  Cyfarwyddwr Cerdd
beechfinance.com

David Young

Mae David yn arweinydd annibynol yn gweithio ar liwt ei hun ar amrediad amrywiol o brojectau ar draws y D.U. Yn ogystal i’w waith yng Nghaerdydd fe yw Cyfarwyddwr Cerdd Côr Bach Reading a Chymdeithas Gorawl Dorking. Mae yn Gyd Gyfarwyddwr yr ensemble lleisiol Reverie ac yn gweithio’n rheolaidd gyda Chorws Cerddorfa Brenhinol Cenedlaethol Yr Alban.

Astudiodd David ym Mhrifysgol Manceinion a’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd.  Mae ei waith diweddar fel arweinydd gwâdd yn cynnwys Corws Y Coleg Cerdd Brenhinol, Cor Siambr Newydd Llundain ac mae hefyd wedi arwain Y Côr Portreadu (Côr Preswyl Portreadu Yr Oriel Genedlaethol) a Lleisiau Sant Martin mewn perfformiadau yn Llundain. Yn ddiweddar y mae wedi darlledu ar y radio gyda Chôr Poliffonig Caerdydd ac yna yn ystod ei amser ym Manceinion wedi paratoi Côr Siambr y Brifysgol i weithio gyda’r BBC ar y teledu a rhan ochr yn ochr gyda Chôr a Cherddorfa Yr Hallé yn Die Meistersinger von Nürnberg o dan faton Syr Mark Elder. Y mae hefyd wedi paratoi corau i Michael Sanderling (9fed Symffoni Beethoven), Eric Whitacre (Deep Field a’r Five Hebrew Love Songs), Justin Doyle (Offeren Brahms) a James Burton (Gwledd Belshassar). Yn ychwanegol y mae wedi sefyll fel Côr Feistr dros dro i Peter Oundjian a Christopher Bell gyda’r RSNO.

Mae’n byw yn Ne Llundain ac yn parhau i weithio fel canwr proffesiynol. Mae David yn mwynhau chwareuon (yn enwedig pêl droed a chriced) ac yn ymwneud â amrywiaeth o gerddoriaeth, celf gweledol, llenyddiaeth ac wastad yn cael ei ysbrydoli gan allu celf i ddenu, herio a cyfoethogi.

the webdesigner group

Close Button

This Website has been designed and developed by

The Web Designer Group