Cyfarwyddwr Cerdd

  /  Cyfarwyddwr Cerdd
beechfinance.com

Photo: Mary Wycherley,
Two Cats In The Yard Photography

 

Astudiodd David ym Mhrifysgol Manceinion a’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd.  Mae ei waith diweddar fel arweinydd gwâdd yn cynnwys Corws Y Coleg Cerdd Brenhinol, Cor Siambr Newydd Llundain ac mae hefyd wedi arwain Y Côr Portreadu (Côr Preswyl Portreadu Yr Oriel Genedlaethol) a Lleisiau Sant Martin mewn perfformiadau yn Llundain. Yn ddiweddar y mae wedi darlledu ar y radio gyda Chôr Poliffonig Caerdydd ac yna yn ystod ei amser ym Manceinion wedi paratoi Côr Siambr y Brifysgol i weithio gyda’r BBC ar y teledu a rhan ochr yn ochr gyda Chôr a Cherddorfa Yr Hallé yn Die Meistersinger von Nürnberg o dan faton Syr Mark Elder. Y mae hefyd wedi paratoi corau i Michael Sanderling (9fed Symffoni Beethoven), Eric Whitacre (Deep Field a’r Five Hebrew Love Songs), Justin Doyle (Offeren Brahms) a James Burton (Gwledd Belshassar). Yn ychwanegol y mae wedi sefyll fel Côr Feistr dros dro i Peter Oundjian a Christopher Bell gyda’r RSNO.

Mae’n byw yn Ne Llundain ac yn parhau i weithio fel canwr proffesiynol. Mae David yn mwynhau chwareuon (yn enwedig pêl droed a chriced) ac yn ymwneud â amrywiaeth o gerddoriaeth, celf gweledol, llenyddiaeth ac wastad yn cael ei ysbrydoli gan allu celf i ddenu, herio a cyfoethogi.

the web designer group uk
the webdesigner group logo

Close Button

UK Web Design by

The Web Designer Group