Pwyllgor

  /  Pwyllgor
logo

Cor Poliffonig Caerdydd - Pwyllgor

Chairman
Liz Ferrand

Cadeirydd Liz Ferrand

Manager
Sian Jenkins

Rheolwr Sian Jenkins

Secretary
Heather Jones

Ysgrifenyddes Heather Jones

Treasurer
Gilly Body

Trysorydd Gilly Body

Press and Publicity Officer
Tim Down

Swyddog Y Wasg a Cyhoeddusrwydd  Tim Down

Photos: Mary Wycherley, Two Cats In The Yard Photography

the web designer group uk
the webdesigner group logo

Close Button

UK Web Design by

The Web Designer Group