Hyfforddwr Llais

  /  Hyfforddwr Llais
Alison Ling - Voice Coach

Alison Ling

Cyn dychwelyd i Gymru 5 mlynedd yn ôl, fe roedd Alison yn adnabyddus fel athrawes canu yn Berkshire gyda dros i 20 mlynedd o brofiad dysgu ac yn aelod prysur o Gymdeithas Athrawon Canu (AOTOS). Y mae dysgu Alison yn cwmpasu pob oedran gyda phwyslais ar dechneg, yn cynorthwyo pob myfyriwr i ddeall manylder ei anatomi lleisiol ac offerynnol ac o ganlyniad yn caniatau i pob llais ddatblygu ei sain unigryw. Hyfforddwyd Alison yn Y Coleg Cerdd Brenhinol ac y mae wedi gweithio’n broffesiynol o amgylch y De Ddwyrain ac i BBC Radio. Ers dychwelyd i Gymru mae wedi bod yn hyfforddwraig llais gyda Chôr Poliffonig Caerdydd o dan Neil Ferris a David Young a chorau Adrian Partington, Paul Spicer, Corau Cymunedol lleol a’r Camerata Cymreig yn ychwanegol at gyflwyniadau i’r ABCD ac AOTOS. Yn bresennol mae ganddi gylch o ddisgyblion yn derbyn gwersi ym Mro Morgannwg ac mae yn aelod o Gyfadran Dysgu Canu yr Adran Iau yn Y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama.

the web designer group uk
the webdesigner group logo

Close Button

UK Web Design by

The Web Designer Group