Brahms, Ein Deutsches Requiem

  /    /    /  Brahms, Ein Deutsches Requiem

19

July

3pm, 30th June | 3pm 30ain Mehefin

St Martin in Roath Church | Eglwys Sant Martin yn y Rhath

 

Cardiff Polyphonic Choir is delighted to be announce our upcoming performance at St Martin in Roath Church, featuring a programme centred around Brahms’ transcendent German Requiem. We will be conducted by Thomas Blunt, accompanied by Edmund Whitehead and Stephen Wood on the piano, and featuring solos by Elizabeth Atherton and Owain Browne.


Brahms’ Requiem is one of the most enduringly loved choral works. While almost all other requiems use the standard liturgical text, Brahms instead carefully curated excerpts from the Lutheran Bible that resonated deeply with him. His careful selection of words, paired with his masterful music, crafts a requiem that moves away from the notion of a looming Day of Judgment, and instead offers solace and comfort to the living.undefined

In addition to the Requiem, our performance will include Franz Schubert’s poignant setting of Psalm 23 for soprano and alto voices, echoing the themes of peace and solace found in Brahms’ masterpiece.
We are also delighted to be performing two choral arrangements of German Lieder. We will be singing an arrangement of Clara Schumann’s setting of Friedrich Rükert’s poem, ‘Warum willst du andre fragen’ and Fanny Hensel’s setting of Goethe’s ‘Neue Liebe, neues Leben’. These selections not only showcase the richness of German choral music but also add depth to our celebration of the language’s musical heritage.

Tickets £15, £7.50 (students), free (under 16s).

 


Book now


Mae’n bleser gan Gôr Polyffonig Caerdydd gyhoeddi manylion ein perfformiad nesaf yn Eglwys Sant Martin y Rhath. Canolbwynt y gyngerdd fydd Requiem Almaenig ddyrchafol Brahms. Yn ein harwain fydd Thomas Blunt, ac yn cyfeilio ar y piano fydd Edmund Whitehead a Stephen Wood. Yr unawdwyr fydd Elizabeth Atherton ac Owain Browne.


O’r holl weithiau corawl mae offeren Brahms i’r meirw yn fythol boblogaidd. Tra bod y rhan fwyaf o’r offerennau eraill yn defnyddio’r testun litwrgaidd arferol, aeth Brahms ati yn hytrach i ddethol rhannau o’r Beibl Lwtheraidd a oedd yn ei gyffwrdd yn ddwfn. Mae ei ddewisiadau gofalus o eiriau, ynghyd â’i gerddoriaeth feistrolgar yn creu offeren sy’n ymadael â’r syniad o enbydrwydd Dydd y Farn, gan yn hytrach gynnig cysur i’r rhai sydd ar ôl.

Yn ychwanegol at y Requiem, bydd ein perfformiad yn cynnwys gosodiad teimladwy Franz Schubert o Salm 23 i leisiau soprano ac alto, gan adleisio’r themâu o heddwch a chysur a geir yng nghampwaith Brahms.

Black-on-beige drawing of a woman's face and upper body, with attention to facial featuresRydym wrth ein bodd hefyd i berfformio dau drefniant corawl o Lieder Almaenig. Byddwn yn canu trefniant o osodiad Clara Schumann o gerdd Friedrich Rükert, ‘Warum willst du andre fragen’ a gosodiad Fanny Hensel o ‘Neue Liebe, neues Leben’ gan Goethe. Nid yn unig y mae’r detholiadau hyn yn arddangos cyfoeth cerddoriaeth leisiol yr Almaen ond maent hefyd yn ychwanegu dyfnder i’n dathliad o dreftadaeth gerddorol yr iaith.

 

Tocynnau: £15, £7.50 (myfyrwyr), am ddim (dan 16 oed)  Book now

                

Web Design Cardiff
The Web Designer Group Cardiff Logo

Close Button

Web Design Cardiff

The Web Designer Group Cardiff