Dathliad Gŵyl Ddewi | St David’s Celebration

  /    /  Dathliad Gŵyl Ddewi | St David’s Celebration

19

June

2 March 2024 | 7pm | All Saints Church, Penarth

Join the Cardiff Polyphonic as we celebrate St David’s Day with music and readings by composers and writers from Wales.

We return once again to the beautiful All Saints’ Church, Penarth where we will be performing well-known and well-loved Welsh songs alongside new works that continue to celebrate Wales’ heritage as the land of song.

We will be conducted by Thomas Blunt and accompanied on the piano and organ by Philip Aspden.

The programme will include, among others, works Gareth Glyn, Jeffrey Howard, Ben Heneghan, Iain James Veitch, William Mathias, Eric Jones, Nathan James Dearden, and our very own Thomas Blunt.

Welsh cakes and drinks will be available to purchase and will, we hope, add to the hwyl!

We look forward to seeing you in Penarth on Saturday 2 March 2024!

Tickets are available from TicketSource and (if not sold out) on the door.

Book now

 

_____________________________________

Ymunwch â Chôr Poliffonig Caerdydd wrth i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda cherddoriaeth a darlleniadau gan gyfansoddwyr ac awduron o Gymru.

Dychwelwn unwaith eto i Eglwys hardd yr Holl Saint ym Mhenarth lle byddwn yn perfformio caneuon Cymraeg cyfarwydd ynghyd â gweithiau newydd sy’n parhau â threftadaeth gerddorol Cymru.

Bydd y rhaglen yn cynnwys, ymhlith eraill, weithiau gan Gareth Glyn, Jeffrey Howard, Ben Heneghan, Iain James Veitch, William Mathias, Eric Jones, Nathan James Dearden a’n harweinydd Thomas Blunt.

Bydd pice ar y maen a diodydd ar gael i’w prynu, a fydd, gobeithio yn ychwanegu at yr hwyl!

Edrychwn ymlaen at eich gweld ym Mhenarth ddydd Sadwrn 2 Mawrth 2024!

Tocynnau ar gael o TicketSource.


Book now

 

Web Design Cardiff
The Web Designer Group Cardiff Logo

Close Button

Web Design Cardiff

The Web Designer Group Cardiff