Cardiff Polyphonic Choir

Foto: Mary Wycherley, Two Cats In The Yard Photography

Helo a chroeso i wefan Côr Poliffonig Caerdydd.

Helo a chroeso i wefan Côr Poliffonig Caerdydd.

Pan gyfarfu ugain o fyfyrwyr graddedig yng Nghaerdydd yn Hydref 1964, a oedd wedi canu gyda’u gilydd yn y brifysgol Aberystwyth, ychydig ddaru nhw feddwl y byddai Côr Poliffonig Caerdydd yn parhau i dyfu ac i ffynnu dros i hanner can mlynedd yn ddiweddarach.

Bellach y mae yna 65 o gantorion yn cael eu cyfarwyddo ers 2015 gan David Young. Rhan amlaf byddwn yn perfformio chwe neu saith gwaith mewn blwyddyn ac yn canu mewn gwahanol fannau amrediad o raglenni – o Handel yn Neuadd Dewi Sant i Gershwin yn y Pafiliwn Penarth. Anelwn i drefnu taith dramor bob yn ail flwyddyn a buom yn canu yn Lund, Sweden yn 2017. Y mae’r ochr gymdeithasol hefyd yn bwysig ac y mae yna wastad amser i gael llymaid haeddiannol yn dilyn rihyrsal!

Byddwn yn ymarfer ar nos Iau rhwng 7 a 9pm yn Ysgol Howells Llandaf, Caerdydd. Y mae mynediad i’r côr trwy glyweliad ond fel arfer gwahoddwn ymgeiswyr newydd i’r côr i rihyrsio gyda ni am gwpwl o wythnosau i weld os ydynt yn hoffi ni yn gyntaf! Os rydych yn teimlo fel mentro y mae’r holl wybodaeth ar gael yma.

Gallwch brynu tocynnau i’r cyngerdd nesaf yma ac am y newyddion diweddaraf dilynwch ni ar Gweplyfr Facebook a Trydar Twitter.

Handel – Dixit Dominus

Prynhawn Sul Mawrth 29ain am 2.30 pm

Mwy o wybodaeth

Tocynnau yma

the web designer group uk
the webdesigner group logo

Close Button

UK Web Design by

The Web Designer Group