Côr Poliffonig Caerdydd

  /  Côr Poliffonig Caerdydd

Mae hanes y Côr yn cychwyn yn 1964 pan gyfarfu ugain o fyfyrwyr graddedig yng Nghaerdydd a oedd wedi canu gyda’u gilydd o dan faton Roy Bohana yn y Brifysgol yn Aberystwyth. Yna 54 o flynyddoedd yn ddiweddarach maent yn 64 mewn rhif ac yn parhau i ymhyfrydu yn ei hanes a’i enw da, bellach ers 2015 o dan gyfarwyddyd David Young.

Dros y blynyddoedd mae’r Côr wedi gweithio gyda nifer o gerddorfeydd mwyaf eu hamser – yn cynnwys Y Ffilharmonia, Cerddorfa Symffoni Llundain, Cerddorfa Cenedlaethol BBC Cymru, Baróc Llundain, Chwaraewyr Mozart Llundain a’r Hallé.  Y mae wedi canu dan faton Syr Colin Davies, Carl Davis, Syr Charles Groves, Richard Hickox, Syr Roger Norrington, Syr John Eliot Gardiner. Syr Andrew Davies, Jane Glover, Tadaaki Otaka, Paavo Berglund, James Loughran ac Eric Whitacre.  Maent hefyd wedi perfformio yn holl brif ganolfannau cerddoriaeth Llundain.   Wedi teithio i’r UD naw gwaith mae’r Côr yn parhau i fod yn lysgennad i gerddoriaeth Cymreig. Y mae teithiau hefyd i’r Eidal, Llydaw, Awstria, Yr Almaen, Canada, Yr Iseldiroedd, Denmarc a Prague yn rhoi enwogrwydd rhyngwladol i’r côr. Canwyd anthem gennym hefyd cyn y gêm rhwng Ffrainc a’r Iwerddon yn Stadiwm Y Principality yn ystod Cwpan y Byd 2015.

Y mae cipolwg yn ôl ar y ddwy flynedd diwetha yn dangos yr amrediad a’r amrywiaeth o gerddoriaeth mae’r côr yn ei berfformio. Roedd 2017 yn cynnwys perfformiadau o Nawfed Symffoni Beethoven gyda Chantorion Ardwyn Caerdydd a Cherddorfa Ffilharmonig Dresden dan arweiniad Michael Sanderling yn Neuadd Cadwgan Llundain ac yna eto y noson ganlynol yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Yna cawsom wefr i berfformio o dan faton Eric Whitacre gyda Chôrdydd, Yr Ardwyn a Cherddorfa y Ffilharmonig Brenhinol mewn cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant. Ymuno wedyn gyda Chymdeithas Gorawl Stafford yn Litchfield i ganu Breuddwyd Gerontius gan Elgar o dan gyfarwyddyd David Young. Gwelodd mis Hydref ni yn ymweld â Lund yn Sweden ac yn ymuno gyda Chôr Siambr Lund. Gorffennodd y flwyddyn mewn steil go iawn yn rhoi perfformiad o Feseia Handel gyda’r ensemble offerynnol baróc Réjouissance a dderbyniodd gymeradwyaeth anhygoel gan Neuadd Dewi Sant orlawn a’r unawdwyr Sarah Tynan, William Towers, Joshua Ellicott a Matthew Brook o dan arweiniad David Young.

Uchafbwynt arbennig o 2018 oedd perfformiad ym mis Tachwedd o Gosperau 1610 Monteverdi yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Yn cyfeilio oedd offerynwyr amlwg y cyfnod baróc a’r dadeni a grŵp pres Sagbutts & Cornetts Y Frenhines. Yn gynharach yn y flwyddyn rhoi perfformiad o offeren Syr Karl Jenkins, “The Armed Man” yn y noson agoriadol o’r Proms Cymreig yn Neuadd Dewi Sant ac unwaith eto mewn cydweithrediad gyda’r Ardwyn a Chymdeithas Gorawl Llandaf. Y mis blaenorol canu ar rhaglen Sunday Worship BBC 4 a gafodd ei ddarlledu’n fyw i gynulleidfa o 2 filiwn. Dau gyngerdd i ddilyn yn dangos amrediad eang repertoire y côr. Cyngerdd o fotetau Y Grawys yn portreadu poliffoni y dadeni gan Byrd a Galarnad Jeremeia gyda motet J. S. Bach Komm Jesu Komm. Yna mewn arddull gwbl wahanol canu rhaglen o ffefrynnau jazz gan rhai o gewri yr 20fed ganrif fel Gershwin, Cole Porter a Duke Ellington.  Cloi y flwyddyn wedyn gyda chyngerdd elusennol o gerddoriaeth Nadoligaidd yn Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yng nghalon Caerdydd.

Y mae rhaglen 2019 y côr yn cychwyn ym Mawrth gyda dau Offeren bendigedig gan y cyfansoddwyr Ffrenig Maurice Duruflé a Gabriel Fauré. Mae’r perfformiadau Yn Eglwys Awstin Sant, Penarth ac yna yn Eglwys Santes Katharine Cree yn ninas Llundain fel rhan o Wŷl Gerdd Brandenburg Llundain.

Ceir mwy o hanes y Côr <yma>

Ymfalchiwn fel côr i gynnal safonau cerddorol uchel a felly mae mynediad i’r côr trwy glyweliad. Serch hynny, mae ochr gymdeithasol y côr yn bwysig a chaiff aelodau newydd wastad groeso twymgalon. Os oes gennych ddiddordeb i ymuno mae’r holl wybodaeth a’r gael yma.

choirweb-181
the web designer group uk
the webdesigner group logo

Close Button

UK Web Design by

The Web Designer Group