Côr Poliffonig Caerdydd

  /  Côr Poliffonig Caerdydd

Mae hanes y Côr yn cychwyn yn 1964 pan gyfarfu ugain o fyfyrwyr graddedig yng Nghaerdydd a oedd wedi canu gyda’u gilydd o dan faton Roy Bohana yn y Brifysgol yn Aberystwyth. Yna 54 o flynyddoedd yn ddiweddarach maent yn 64 mewn rhif ac yn parhau i ymhyfrydu yn ei hanes a’i enw da, bellach ers 2015 o dan gyfarwyddyd David Young.

Dros y blynyddoedd mae’r Côr wedi gweithio gyda nifer o gerddorfeydd mwyaf eu hamser – yn cynnwys Y Ffilharmonia, Cerddorfa Symffoni Llundain, Cerddorfa Cenedlaethol BBC Cymru, Baróc Llundain, Chwaraewyr Mozart Llundain a’r Hallé.  Y mae wedi canu dan faton Syr Colin Davies, Carl Davis, Syr Charles Groves, Richard Hickox, Syr Roger Norrington, Syr John Eliot Gardiner. Syr Andrew Davies, Jane Glover, Tadaaki Otaka, Paavo Berglund, James Loughran ac Eric Whitacre.  Maent hefyd wedi perfformio yn holl brif ganolfannau cerddoriaeth Llundain.   Wedi teithio i’r UD naw gwaith mae’r Côr yn parhau i fod yn lysgennad i gerddoriaeth Cymreig. Y mae teithiau hefyd i’r Eidal, Llydaw, Awstria, Yr Almaen, Canada, Yr Iseldiroedd, Denmarc a Prague yn rhoi enwogrwydd rhyngwladol i’r côr. Canwyd anthem gennym hefyd cyn y gêm rhwng Ffrainc a’r Iwerddon yn Stadiwm Y Principality yn ystod Cwpan y Byd 2015.

Y mae cipolwg sydyn ar 2017 yn dangos yr amrediad a’r amrywiaeth o berfformiadau rydym yn ymgymeryd â mewn blwyddyn. Nodwedd o’r flwyddyn oedd cydweithio gyda chorau eraill mewn cyngherddau arbennig. Roedd rhain yn cynnwys perfformiadau ym Mawrth o Nawfed Symffoni Beethoven gyda Chantorion Ardwyn Caerdydd a Cherddorfa Ffilharmonig Dresden dan arweiniad Michael Sanderling yn Neuadd Cadwgan Llundain ac ail berfformiad drennydd yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Ym Mehefin cawsom ein gwefreiddio wrth ganu o dan faton Eric Whitacre gyda Chôrdydd, Yr Ardwyn a’r Gerddorfa Ffilharmonig Brenhinol mewn cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant. Yn fuan wedyn teithio i’r Eglwys Gadeiriol yn Litchfield i ymuno gyda Cymdeithas Gorawl Stafford mewn perfformiad o Freuddwyd Gerontius gan Elgar dan gyfarwyddyd David Young.  Gwelodd mis Hydref ni yn ymweld â Sweden i ymuno gyda chôr Siambr Lund.  Gorffenodd y flwyddyn mewn steil go iawn yn rhoi perfformiad o Feseia Handel a gafoddd gymeradwyaeth uchel gan Neuadd Dewi Sant orlawn gyda ensemble offerynnol baróc Rejouissance a’r unawdwyr Sarah Tynan, William Towers, Joshua Ellicott a Matthew Brook o dan arweiniad ein David Young ni.

Ceir mwy o hanes y Côr <yma>

Ymfalchiwn fel côr i gynnal safonau cerddorol uchel a felly mae mynediad i’r côr trwy glyweliad. Serch hynny, mae ochr gymdeithasol y côr yn bwysig a chaiff aelodau newydd wastad groeso twymgalon. Os oes gennych ddiddordeb i ymuno mae’r holl wybodaeth a’r gael yma.

the webdesigner group

Close Button

This Website has been designed and developed by

The Web Designer Group